Polityka prywatności

Deklaracja ochrony prywatności

Zespół Romans Band zdaje sobie sprawę z tego, jak istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo prywatnych danych Użytkownika uzyskiwanych podczas korzystania z naszego serwisu internetowego. Ochronę danych osobowych Użytkownika traktujemy bardzo poważnie. Z tego też powodu chcielibyśmy, by dowiedzieli się Państwo, jakie dane są zachowywane, a jakie nie. Niniejsza deklaracji ochrony prywatności zawiera informacje o podejmowanych przez nas środkach bezpieczeństwa.

Gromadzenie danych

Z naszego serwisu korzystać można bez podawania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszych stron internetowych za wyjątkiem sytuacji, w których może okazać się to konieczne do dostarczenia wiadomości lub zapytań do zespołu. W trakcie gdy Użytkownik korzysta z naszego serwisu, na serwerach zostają zapisane dane służące różnorakim celom związanym z bezpieczeństwem. Dane te mogą zawierać nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika z której nastąpiło odwołanie do naszej strony, oraz adres IP Użytkownika. Dane takie umożliwiają identyfikację Użytkownika, jednakże nie są wykorzystywane do tego celu. W określonych odstępach czasu dane te wykorzystywane są do celów statystycznych. Zachowana jednak zostaje anonimowość wszystkich Użytkowników, co uniemożliwia ich identyfikację. W przypadku, gdy dane osobowe przekazywane są stronom trzecim w celu dostarczenia żądanych  informacji, jak również w innych celach, dla których Użytkownik udzielił upoważnienia, wykorzystywane są środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik udostępnia je podczas wypełnienia formularza kontaktu,  przesyła pocztą elektroniczną, oraz w podobnych sytuacjach, w których Użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje. Baza danych wraz z jej zawartością  przechowywana jest w jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach działających w naszym imieniu.  Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane przez nas do wykorzystania w jakiejkolwiek formie stronom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa.

Cel wykorzystania danych

Gromadzone dane będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych informacji, lub też w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem przypadków, w których prawo przewiduje inaczej.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę.

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z witryny przez danego Użytkownika. Pliki cookie są identyfikatorami, które nasz serwer może wysyłać do komputera Użytkownika w celu identyfikacji komputera wykorzystywanego w trakcie danej sesji. Większość przeglądarek jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików cookie. Można jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub tak skonfigurować przeglądarkę, by przed akceptacją cookie informowała o tym Użytkownika. Jeśli pliki cookie mają zostać zapisane na dysku komputera Użytkownika na czas dłuższy, a nie tylko utworzone na czas sesji i następnie skasowane, Użytkownik zostanie o tym poinformowany w momencie utworzenia stosownych plików.

Kontakt

Ewentualne problemy, pytania oraz sugestie prosimy zgłaszać za pośrednictwem e-mail w zakładce kontakt.

Polityka plików cookies

W ramach serwisu strony Romans Band stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

PHPSESSID – Sesyjne – Przechowuje identyfikator sesji użytkownika

cryptcookietest – Sesyjne – Przechowuje informacje o skrypcie captcha

__utmz – Stałe – Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik (Google Analytics)

__utma – Stałe – Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika (Google Analytics)

__utmb – Stałe – Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie (Google Analytics)